Välkommen till NEware AB

NEware AB är registrar för toppdomänerna .se och .nu.

Läs mer på informationssidorna som du kommer till via menyerna ovan.

Ang. Swedbank-phishingförsök med falsk avsändare
- 2021-03-20

Det har kommit till vår kännedom att ett sk phishingemail har gått ut med en påstådd avsändare tillhörande domänen konto.se. Domänen konto.se innehas av en kund till NEware AB men varken NEware AB eller kunden är involverade i detta utskick.

Det är dessvärre fullt möjligt för vem som helst att göra ett utskick med falsk avsändare
och det är upp till nätoperatörer och ansvariga för mailservrar att tillse att detta förhindras.

Såvitt vi kan se har utskicket gjorts via en mailserver tillhörande Telia i Estland
och det är till den operatören du ska vända dig med eventuella frågor och klagomål: abuse@telia.ee

För mer information kan du läsa här på Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Email_spoofing

OBS!

Som registrar administrerar NEware ett stort antal domäner men äger
inga domäner andra än de vi använder för vår egen verksamhet.

Om du är intresserad av att köpa en domän som NEware är registrar
för kan du hitta kontaktuppgifterna till innehavaren genom att söka efter
domänen på .SEs hemsida

Du kan också använda vårt kontaktformulär för att kontakta domäninnehavaren direkt.